• Wojna Oczami Dziecka
    – internetowy portal edukacyjny

Co mogły widzieć dziecięce oczy podczas II wojny światowej? Potocznie mawiamy, że są one zwierciadłem duszy… Jak dzieci reagowały na zbrodnicze działania okupanta niemieckiego i sowieckiego? Co było dane im przeżyć? Co czuły? Co odbijało się w dziecięcych oczach podczas wojny... Nadlatujące samoloty, jadące czołgi, śniegi Syberii, gęste lasy, w których kryły się uciekając przed zbrodniarzami palącymi ich wsie i mordującymi ich bliskich. Dziecięce oczy widziały wiele, dziecięce serca czuły jeszcze więcej, dziecięca pamięć zapisała te historie. Historie dziecięcego życia, śmierci i nadziei, że wszystko co złe przeminie i kiedyś powróci beztroskie dzieciństwo. 

 

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie oddział Muzeum Wsi Kieleckiej przekazuje do Państwa dyspozycji portal Wojna Oczami Dziecka. Oddajemy głos dzieciom lat wojny, świadkom tragicznych wydarzeń. Wysłuchajmy ich wspomnień, przeczytajmy ich wypracowania, spójrzmy głęboko w ich oczy. Niech przemówią do nas źródła, ale także pozwólmy im wypowiedzieć się dzisiaj. Zachęcamy szkoły do zamieszczania w portalu nagrań z rozmowami ze świadkami II wojny światowej, pobierania materiałów edukacyjnych, korzystania z ikonografii.

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

w ramach programu MIEJSCA PAMIĘCI I TRWAŁE UPAMIĘTNIENIA W KRAJU 2023.

 

^