Patronaty i współpraca

 

Portal internetowy „Wojna Oczami Dziecka” uzyskał patronaty honorowe wielu instytucji, których intencją jest wzrost wrażliwości dzisiejszych odbiorców na losy dzieci uwikłanych w wojenną zawieruchę. Ówczesne dzieci, ofiary wojny, to nasi dzisiejsi dziadkowie, babcie, seniorzy…

 

                                                             

Ważną częścią projektu jest gra terenowa przedstawiająca losy mieszkańców Michniowa, ofiar dwudniowej pacyfikacji 12 i 13 lipca 1943 r., utworzona dzięki współpracy z Nadleśnictwem Suchedniów. 

 

 

Partnerami w realizacji projektu są: Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. cc. E. G. Kaszyńskiego 'Nurta'. 

 

 

                

 

Materiały do realizacji portalu i materiałów edukacyjnych udostępniły Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Państwowego w Kielcach oraz Instytut Pamięci Narodowej posiadające w swoich zasobach liczne dokumenty i zdjęcia prezentujące dzieciństwo czasów wojny.

           

^