Dofinansowanie

 

Projekt „Wojna Oczami Dziecka – internetowy portal edukacyjny (projekt naukowo-badawczy)” powstał dzięki dofinansowaniu w ramach programu Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju 2023ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 32 500 zł.

 

Celem zadania jest upowszechnienie wiedzy o męczeństwie dzieci, mieszkańców wsi polskich w czasie II wojny światowej, dzieci, jako ofiarach masowych zbrodni reżimu totalitarnego, wzmocnienie świadomości obywatelskiej oraz budowanie postaw patriotycznych poprzez edukację historyczną za pomocą nowoczesnego narzędzia internetowego portalu edukacyjno-historycznego „Wojna Oczami Dziecka”, jako kompletnej, zgodnej z podstawą programową z historii szkół podstawowych i ponadpodstawowych, bazy dla wielorakich działań edukacyjnych podejmowanych w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie oraz poza nim. Portal jest bezpłatny, ogólnodostępny, interdyscyplinarny, bez konieczności logowania, zawiera źródła historyczne, ikonografię, artykuły naukowe, relacje świadków wydarzeń, materiały dydaktyczno-historyczne. Część portalu służył publikacji efektów realizacji założeń i działań w ramach projektu.

 

^