Wojna w Ukrainie – rysunki dzieci

W 2023 r. Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie oddział Muzeum Wsi Kieleckiej zrealizowało projekt „Ukraino – jesteśmy z Wami!”. Z „Wami”, czyli ukraińskimi dziećmi naznaczonymi piętnem tragicznej wojny… W ramach projektu ponad 30 szkół z regionu świętokrzyskiego przesłało niemal 500 prac plastycznych, literackich i muzycznych wyrażających sprzeciw wobec zaistniałej wojnie. Przesłanie polskich dzieci uczestniczących w projekcie jest bardzo proste – nigdy więcej dziecięcych ofiar wojny, nigdy więcej wojny, która zniewala, niszczy i niesie śmierć. W projekt zaangażowali się również uczniowie pochodzący z Ukrainy, których prace prezentujemy poniżej.

 

 

 

Maryna Panasiuk, SP nr 12 Kielce

 

 

 

 

Danyil Laputin, SSP nr 1 Suchedniów

 

 

 

 

Oleksandra Datsko, ZSE Staszów

 

 

 

 

Nastja Sytnyk, PZS Chęciny

 

 

 

 

Liza Hrytsan, SP nr 12 Kielce

^