Młodzieżowy Zespół Doradczy

 

W ramach projektu powołaliśmy Młodzieżowy Zespół Doradczy. Uczniowie zaprzyjaźnionego z Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym: Zuzia Michta, Jan Miziewicz, Zachariasz Łyżwiński, pod opieką pani Aleksandry Łapki, wypowiedzieli się na temat wstępnych materiałów i treści przygotowanych przez realizatorów projektu. Młodzieżowy Zespół Doradczy przetestował grę terenową „Szlakiem dziecięcych losów”, ocenił karty pracy i zeszyt „Mój dziennik”.

 

Dziękujemy za merytoryczne i bardzo cenne uwagi. Realizujemy ten projekt razem. Dzięki współpracy z Młodzieżowym Zespołem Doradczym udoskonaliliśmy nasze materiały. Razem propagujemy wiedzę o zbrodniach reżimów totalitarnych na polskich dzieciach, która jest ważnym elementem polskiej historii, budującym narodową tożsamość.

 

Portal „Wojna Oczami Dziecka” jest ważną lekcją historii oraz przypomnieniem bohaterstwa najmłodszych mieszkańców polskich wsi, jako elementu umacniającego wspólnotę narodową Polaków. To nowoczesne, internetowe narzędzie propagujące wiedzę, materiały źródłowe, historie świadków wydarzeń, pozwalające z każdego miejsca w Polsce poprowadzić zajęcia o II wojnie światowej widzianej z perspektywy dzieci.

^