Wojna Oczami Dziecka

 

Projekt „Wojna Oczami Dziecka – internetowy portal edukacyjny (projekt naukowo-badawczy)” powstał dzięki dofinansowaniu w ramach programu Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju 2023. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy o męczeństwie dzieci polskich, mieszkańców wsi w czasie II wojny światowej, a także wzmocnienie świadomości obywatelskiej oraz budowanie postaw patriotycznych poprzez edukację historyczną realizowaną za pomocą nowoczesnego narzędzia dydaktycznego. 

 

Internetowy portal edukacyjny „Wojna Oczami Dziecka” to zgodna z podstawą programową z historii szkół podstawowych i ponadpodstawowych, baza wiedzy o losach dzieci – ofiar II wojny światowej. To narzędzie, które składamy na ręce nauczycieli, animatorów, pasjonatów historii, które pozwoli urozmaicić lekcje historii w szkołach, zajęcia świetlicowe, wykłady i prelekcje. Jest także środkiem dydaktycznym, wykorzystywanym podczas zajęć warsztatowych realizowanych w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. 

 

Portal jest bezpłatny, ogólnodostępny, interdyscyplinarny, bez konieczności logowania. Zawiera źródła historyczne, ikonografię, artykuły naukowe, relacje świadków wydarzeń, materiały dydaktyczno-historyczne do pobrania dla nauczycieli, pedagogów, animatorów i chętnych. Jego treść przybliża szerokiemu gronu odbiorców niezwykle delikatną historię postaci pozbawionych prawdziwego dzieciństwa. Zwraca uwagę na mało znaną problematykę funkcjonowania dzieci i młodzieży w brutalnej, wojennej rzeczywistosci, często niezrozumiałej, a stworzonej przez dorosłych. 

 

Części składowe portalu stanowią zakładki: O projekcie (dofinansowanie, patronaty, odbiorcy, Młodzieżowy Zespół Doradczy wspierający działania w ramach projektu), Złamane dzieciństwo (rys historyczny opisujący losy dzieci podczas II wojny światowej, pacyfikacja Michniowa 12 i 13 lipca 1943 r., wystawa Byliśmy jeszcze dziećmi... Dzieci Kielecczyzny w latach II wojny światowej), Młodzi pytają (wspomnienia dzieci wojny, filmy realizowane z seniorami przez młodzież ze szkół przesłane do zamieszczenia w portalu), Materiały edukacyjne (warsztaty do wykorzystania na zajęciach, źródła tekstowe, ikonografi, prace plastyczne uczniów), Szlakiem dziecięcych losów (informacja o grze terenowej realizowanej na terenie Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie i Nadleśnictwa Suchedniów), Baza publikacji (rocznik Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie).

 

Wszystkie założenia dotyczące realizacji projektu zostały zaprezentowane podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie 29 czerwca 2023 r. 

 

 

^